KALİTE POLİTİKAMIZ

En iyi müşteri memnuniyetini hedefler ve bu hedeflerinden güç alır.

Tüm müşterilerinin değerini bilir ve müşteri ilişkilerini dürüstlük, açıklık ve güçlü iletişim çerçevesinde yürütür.

Ürün kalitesinde istenilen seviyeye ulaşmak için nihai kullanıcıların beklentisini, önerilerini dikkate alır.

En yüksek kalitedeki ürünleri müşteriye sağlamak için en yüksek işlem kalitesine ve dayanıklılığa sahip ürünler sunar.

Standartları belirlenmiş ürünler kalite kontrol çemberinde denetlenir.

Tüm şirket çalışanlarının şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlayacak ortamlar yaratır.

Firma kültürünü benimsemiş, yenilik ve gelişimleri takip eden, konusunda uzmanlaşmış takım üyeleri yetiştirmek esastır.

Kalite Yönetimi anlayışının şirketin tamamımda benimserek, geliştirilerek uygulaması temel amaçtır.